e

v

x

t.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.